Ga naar de inhoud
BM Vastgoed

Portefeuillescan

voor beleggers met vastgoed in Arnhem.
Wat levert u dit op:

Willem-Jan Willemsen - Verhome Vastgoed
Willem-Jan Willemsen

Vastgoed & VVE beheerder

Aanleiding Portefeuillescan

De stijgende energiekosten, de noodzaak om te verduurzamen, vanaf 2030 mogen enkel panden met een energielabel C verhuurd worden, de invoering van de wet goed-verhuurderschap, de verhuurdersvergunning, banken die minimaal energielabel C eisen zijn een greep uit de nieuwe uitdagingen waarvoor vastgoedbeleggers staan. Niet altijd even leuk maar wel noodzakelijk! 

Niet alleen u maar ook de gemeente en huurders staan voor een grote uitdaging. Door de stijgende energiekosten is het voor sommige huurders onbetaalbaar geworden om slecht geïsoleerde woningen te huren. Het tegengaan van energiearmoede, armoede als gevolg van een hoge energierekening, heeft een hoge prioriteit van gemeentes. Gemeentes willen verhuurders stimuleren om woningen te verduurzamen om energiearmoede tegen te gaan.

Verhome Vastgoed behartigt het belang van haar relaties, vastgoedbeleggers, en heeft een product ontwikkeld waarmee vastgoed verduurzaamd kan worden en toekomstbestendig kan worden gemaakt. Hierbij wordt voor begeleiding gezorgd van begin tot eind bij het verduurzamen van de vastgoedportefeuille.

En er wordt focus gehouden op het hoofddoel, een goed rendement voor nu en voor de oude dag.

Portefeuillescan

Voor (groot)vastgoed bezitters betekend de energietransitie iets heel anders. 
 

#VAN DATA NAAR DUURZAAM

De portefeuillescan heeft als doel om vastgoed volledig in kaart te brengen en om op basis hiervan te verduurzamen en daar waar nodig het vastgoed te verbeteren. Een meerjarenonderhoudsplan (MJOP) is dan ook een belangrijk onderdeel van de portefeuillescan. Als u besluit om zonnepanelen te plaatsen, dan wilt u natuurlijk niet dat u na een jaar weer het dak moet openhalen voor verbeteringen aan het dak.

De portefeuillescan is ontwikkeld om vastgoedbeleggers in Arnhem te begeleiden bij verduurzaming. Hierbij wordt een volledige analyse gemaakt van het vastgoed en worden de te nemen verduurzamingsmaatregelen gecombineerd met eventueel andere (bouwkundige) verbeteringen.  De portefeuillescan kan worden gebruikt om doeltreffende en weloverwogen beslissingen te nemen.

De gemeente Arnhem subsidieert de portefeuillescan tot een bedrag van €1.000,- exclusief 21% btw per locatie. 

Ons doel: het verstrekken van complete en onafhankelijke data voor vastgoedbeleggers in Arnhem. 

Een hogere puntenhuur.
 
Meerwaarde van uw vastgoed door duurzaam en doeltreffend uw vastgoed te verduurzamen.

Concurrerende positie op de verhuurmarkt: u maakt het verschil door uw woning energie-efficiënt te verhuren en huurders een comfortabele en betaalbare huurwoning te bieden.

Het optimaliseren van het rendement van beleggingsvastgoed, in lijn met de nationale ambitie om zoveel mogelijk fossielvrij te beleggen.

Een lagere puntenhuur en dus verlies op uw rendement.

Leegstand, doordat huurders uw vastgoed niet kunnen huren door de stijgende energieprijzen. 

U wordt in de toekomst verplicht tot verduurzamen, om te kunnen voldoen aan de wet- en regelgeving.

Stappenplan:

1. In kaart brengen alle relevante panddata

Alle data wordt in kaart gebracht. Er wordt een bouwtechnische keuring uitgevoerd, eventueel een plattegrond opgesteld en een actuele waardebepaling berekend.

2. Energielabel & vertalen naar concreet advies

Het onderzoek start bij de totstandkoming van een actueel energielabel ter inventarisatie van het vertrekpunt. De bevindingen tijdens het opstellen van het energielabel worden vertaald in een concreet verduurzamingsadvies, dat bij uitvoering resulteert in minimaal energielabel B.

3. Investeringsoverzicht verduurzaming

De verduurzamingsadviezen worden begroot in een investeringsoverzicht door onafhankelijk offertes in te winnen van diverse marktpartijen.

4. Puntenhuur berekening oude en nieuwe situatie (optioneel)

Door de opgenomen plattegrond, aan de toetsing criteria van de puntentelling te staven, kan worden vastgesteld welke huuroptimalisatie mogelijk wordt door verduurzaming.

5. Terugverdientijd investeringen & subsidiecalculatie

De investeringen worden vergeleken met de huuroptimalisatie om tot een reëele terugverdientijd te komen. Alle beschikbare subsidies worden onderzocht en voorgerekend en desgewenst voor u aangevraagd.

6. Advies integratie in meer jaren onderhouds planning (MJOP)

De concrete verduurzaming acties worden geïntegreerd in de MJOP om deze, zo veel mogelijk, op natuurlijke momenten uit te voeren.

7. Toetsing financiële haalbaarheid

De nieuwe MJOP resulteert eveneens in een nieuwe rendementsberekening. Hieruit moet blijken of de investeringen voor u financieel haalbaar zijn, lettend op rentelasten, financieringsdruk en beschikbare liquiditeit.

8. Advies uitvoeren of verkopen

Na financiële toetsing wordt aan u een advies geformuleerd. Uitvoeren of verkopen.

9. Uitvoering & begeleiding

Indien blijkt dat u over de mogelijkheden beschikt om de verduurzaming uit te voeren, wordt volledige uitvoeringsbegeleiding u aangeboden. Het kan ook zijn dat Verhome Vastgoed als beheerder het traject volledig overneemt op basis van de bevindingen uit de portefeuillescan.

9.1 Verkoopbegeleiding

Als u besluit of blijkt dat u niet over de mogelijkheden beschikt om de verduurzaming uit te voeren kan Verhome Vastgoed u actief ondersteunen bij het verkopen van uw beleggingspand pand en ondersteunen bij het aankopen van een groen(er) beleggingspand.

10. Afgifte ten minste energielabel B

Na uitvoering van de verduurzaming wordt een nieuwe energielabel afgegeven.

11. Evaluatie

Na afronding van het volledige traject wordt een update beschikbaar gesteld voor de gemeente. Deze kan evalueren welk effect de subsidie heeft gehad. Van belang is te vermelden dat de gemeente geen inzage krijgt in de portefeuillescan.

 1. Met een bouwtechnische keuring wordt er een momentopname gemaakt van de bouwtechnische staat van uw pand. Aan de hand van deze opname kunnen wij een schatting maken van de directe maar ook van de toekomstige onderhoudswerkzaamheden.
 1. Met een MJOP maken wij voor u inzichtelijk welke zaken wanneer onderhoud behoeven. Dit is slechts enkel een advies en indicatie. In het MJOP kunt u een schatting vinden van de kosten die behoren bij de werkzaamheden. Indien u bepaalde zaken specifiek wenst uit te voeren kunnen wij desgewenst een offerte uitbrengen en deze werkzaamheden laten uitvoeren door ons klusteam.

In de portefeuille scan is het opmaken van een energielabel inbegrepen. Indien u al in het bezit bent van een recent energielabel dan hebben wij deze toegevoegd in deze rapportage. Heeft u na de scan verduurzamingsmaatregelen getroffen? Dan maken wij voor u een nieuw energielabel.

 1. Om een goede inschatting te maken m.b.t. de punten in overeenstemming met het woningwaarderingsstelsel hebben wij ook een plattegrond opgemaakt. Op basis van de vierkante meters hebben wij de punten en de huurprijs van uw beleggingspand vastgesteld.

Op basis van de plattegronden en de huidige staat van uw beleggingspand hebben wij een puntentelling rapport opgemaakt, welke in overeenstemming met het woningwaarderingsstelsel wordt vastgesteld. U ontvangt een helder advies hoe u meerwaarde aan uw vastgoed kan toevoegen en de punten kunt verhogen. Hiermee maken wij voor u het inzichtelijk wat uw rendement is op de investering om te verduurzamen en in hoeveel jaar u uw investering heeft terugverdiend. En niet te vergeten, hiermee vergroot u het wooncomfort van uw huurder en bent u concurrent in het aanbod van andere vastgoedbeleggers. 

Tijdens de scan hebben wij aan de hand van alle informatie, uw pand beoordeeld en is het duidelijk wat u kunt doen om uw pand te verduurzamen. Ons advies is accuraat en doeltreffend. Hierbij hebben wij gekeken naar de meest betaalbare maar toch meest efficiënte oplossing. 

Wilt u energiebesparende maatregelen uitvoeren aan de hand van ons advies? U ontvangt niet alleen offertes van onze partners en brengen in kaart voor welke overheidssubsidies u in aanmerking komt. Desgewenst verzorgen wij het gehele traject.

Wenst u meer informatie te ontvangen over de portefeuille scan?

Wetgeving

Rendementsberekening

Samenwerking met:

In gesprek

 • Energielabels
 • Energiescans
 • Handhaving
 • Registraties
 • Energiebesparingsplicht
 • Verhuurdersvergunning
 • Minimaal energielabel C in 2030
 • De puntennormering

Met deze tools worden beleggers tot actie gedwongen. Mondjesmaat zal wetgeving verder toenemen en rendementen verder onder druk gaan zetten… of verhogen!

 • Wat betekend dit voor uw rendement?
 • Wat kost een totale verduurzaming?
 • Hoe behaal ik rendement op deze investeringen?
 • Moet ik überhaupt wel verduurzamen óf: koop ik “groenere” panden aan?
 • Verhuurders
 • Banken & financieel adviseurs
 • Verhuurdersverenigingen
 • Gemeente
 • Ondernemers uit het vastgoed

   

In gesprek komen lijkt Verhome Vastgoed waardevol, kijkend naar alle aanstaande veranderingen in de markt en wetgeving. Spar met gelijkgestemden en profiteer van de kennisdeling.

Verhome Vastgoed is opgericht door Donny Verboom. Het bedrijf houdt zich bezig met het verhuur en beheer van vastgoed. De heer Verboom is tevens mede-oprichter van de Arnhemse Verhuurders Vereniging.

De AVV is een vereniging van en voor particuliere vastgoedbeleggers. Belangenbehartiging en kennisuitwisseling zijn het doel van de AVV. Jaarlijks organiseert de AVV meerdere netwerkbijeenkomsten, waarop actuele onderwerpen aan bod komen, die voor particuliere vastgoedbeleggers relevant zijn.

Wetgeving:

 • Energielabels
 • Energiescans
 • Handhaving
 • Registraties
 • Energiebesparingsplicht
 • Verhuurdersvergunning
 • Minimaal energielabel C in 2030
 • De puntennormering

Met deze tools worden beleggers tot actie gedwongen. Mondjesmaat zal wetgeving verder toenemen en rendementen verder onder druk gaan zetten… of verhogen!

Rendementsberekening:

 • Wat betekent dit voor uw rendement?
 • Wat kost een totale verduurzaming?
 • Hoe behaal ik rendement op deze investeringen?
 • Moet ik überhaupt wel verduurzamen óf: koop ik “groenere” panden aan?

Samenwerking met:

 • Verhuurders
 • Banken & financieel adviseurs
 • Verhuurdersverenigingen
 • Gemeente
 • Ondernemers uit het vastgoed

In gesprek:

In gesprek komen lijkt Verhome Vastgoed waardevol, kijkend naar alle aanstaande veranderingen in de markt en de wetgeving. Spar met gelijkgestemden en profiteer van de kennisdeling.

Verhome Vastgoed:

Verhome Vastgoed is opgericht door Donny Verboom. Het bedrijf houdt zich bezig met verhuur en beheer van vastgoed.

De heer Verboom is tevens mede-oprichter van de Arnhemse Verhuurders Vereniging. De AVV is een vereniging van en voor particuliere vastgoedbeleggers. Belangenbehartiging en kennisuitwisseling zijn het doel van de AVV. Jaarlijks organiseert de AVV meerdere netwerkbijeenkomsten, waarop actuele onderwerpen aan bod komen, die voor particuliere vastgoedbeleggers relevant zijn.

Zekerheden bij Verhome :

Beleggers bij Verhome Vastgoed bezitten actuele informatie over de ontwikkelingen in het vastgoed. Hierdoor blijft het rendement optimaal, ook bij wijzigende wet- en regelgeving. Ons advies is accuraat. 

De gemeente, huurders en omwonenden weten dat onze beleggers goede verhuurders zijn. Verhome Vastgoed draagt het keurmerk: “Goed Verhuurderschap”. Het kaf wordt van het koren gescheiden. Beleggers bij Verhome Vastgoed staan aan de juiste kant. 

Persoonlijk contact, maandelijkse updates en échte ontzorging creëren klanttevredenheid. Beleggers bij Verhome Vastgoed zijn tevreden vastgoedbeleggers zonder kommer en kwel.

Wij hebben een compleet team om de portefeuille heen. Verhuur, beheer, aan– en verkoop, klussers, bouwkunde, vergunningstrajecten, juridische & financieel adviseurs en verduurzaming. Samen kunnen we alle uitdagingen aan. 

Spar met gelijkgestemden en profiteer van de kennisdeling. De oprichter van Verhome Vastgoed is tevens voorzitter van de Arnhemse Verhuurders Vereniging. Verhome Vastgoed & partners organiseren meerdere netwerkbijeenkomsten per jaar. 

Welke meerwaarde levert jou dit op?

Rust & ruimte om op grote lijnen te beleggen. Zekerheid, optimalisatie, actualiteit en complete kennis.

Welke meerwaarde levert het de huurders op?

Comfort, veiligheid, duidelijkheid en consistentie.

Verhome Vastgoed investeert flink in haar beleggers. Wij komen graag in gesprek hoe Verhome Vastgoed:

Het rendement kan verhogen en behouden | Waardevolle tijd kan besparen | Kennis kan verrijken en actualiseren