Ga naar de inhoud
BM Vastgoed

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden huurder

 

 1. Toepasselijkheid voorwaarden

Wanneer zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing?
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke inschrijving bij Verhome Vastgoed Verhuur en Beheer B.V., alsmede op het gebruik van onze website en op de aanbiedingen en/of overeenkomsten die daaruit voortkomen. Gebruik van onze website staat gelijk aan het accorderen van deze algemene voorwaarden. Bij het aanmaken van een gebruikersaccount, ben je uitdrukkelijk akkoord met de inhoud van deze algemene voorwaarden.


 1. Het gebruikersaccount

Wat houdt een inschrijving bij Verhome Verhuurmakelaars B.V. in?
Door een gebruikersaccount aan te maken op www.verhomevastgoed.nl krijg je volledige toegang op onze website en een persoonlijke online omgeving die je veel extra faciliteiten bieden zoals omschreven op onze website. Om een bezichtigingsaanvraag in te dienen dien je een actief gebruikersaccount te hebben.

Wanneer je niet akkoord gaat met onze algemene voorwaarden kun je geen gebruikersaccount aanmaken en/of een bezichtiging aanvragen.

Hoe lang is de inschrijving geldig?
Je gebruikersaccount geldt voor een jaar. Je gebruikersaccount wordt na een jaar automatisch beëindigd.

Waarom en hoeveel moet je betalen voor het gebruikersaccount?
Deze kosten dragen bij aan het instant houden en optimaliseren van onze website en de persoonlijke gebruikersomgeving. Dit zijn bijvoorbeeld de soft- en hardwarekosten. De kosten bedragen €30,00 per jaar.

Is het verplicht om een gebruikersaccount bij Verhome Vastgoed Verhuurmakelaars aan te maken als je gebruik wilt maken van de website van Verhome Vastgoed?
Nee. Zonder een gebruikersaccount kan je alle beschikbare woonruimtes met de bijbehorende informatie inzien. Voor het aanvragen van een bezichtiging, is er wel een gebruikersaccount nodig zodat wij sneller en makkelijker kunnen beoordelen of iemand in aanmerking komt voor de woning.

 

 1. Het online platform

Wat is de functie van het online platform?
Verhome Vastgoed Verhuurmakelaars biedt op haar website te verhuren woonruimtes aan van derden danwel relaties van Verhome Vastgoed. Hoewel de advertenties met zorg is samengesteld blijft de mogelijkheid bestaan dat er fouten en/of onvolledigheden in de omschrijving aanwezig zijn. Noch de verhuurder noch ons kantoor aanvaarden in dit geval enige aansprakelijkheid. Alle informatie dient gezien te worden als een uitnodiging om de woonruimte te bezichtigen en bevat derhalve slechts een vrijblijvende aanbieding. Bij het vermelden van maten die zijn overgenomen uit eventuele plattegronden kan de maatvoering afwijken van de werkelijkheid. Hieraan kan geen enkel recht worden ontleend. Wij zijn dan ook niet aansprakelijk voor de inhoud van deze advertenties.

Alleen woningzoekenden die een gebruikersaccount aanmaken, kunnen gebruik maken van de op onze website genoemde extra faciliteiten.

Is er garantie op een woning als een gebruikersaccount is aangemaakt?
Het gebruik maken van ons platform, maar ook het aanmaken van een gebruikersaccount, betekent niet dat vaststaat dat je een woonruimte zal vinden. Door ons wordt geen garantie afgegeven.

 1. Jouw persoonlijke gegevens

Waarvoor hebben wij persoonlijke gegevens van je nodig?
Wij respecteren je privacy en persoonlijke levenssfeer. Om je goed van dienst te zijn, hebben wij persoonlijke gegevens van je nodig. Wij verwerken je persoonlijke gegevens zorgvuldig en in overeenstemming met de wet.

 1. Het beëindigen van de inschrijving

Wanneer eindigt de inschrijving?
De inschrijving eindigt:

óf: Automatisch na één jaar;
óf: Als je schriftelijk aangeeft dat je je wilt uitschrijven;
óf: Als wij de inschrijving schriftelijk of per e-mail beëindigen;
óf: Wanneer een woning via Verhome Verhuurmakelaars wordt gehuurd

 1. Kosten bij en tijdens het huren van een woning

Waarom en hoeveel betaal ik voor het gebruik van de KKVV-applicatie?
De verhuurorganisatie of verhuurder, die de woonruimte beheert, maakt gebruik van de KKVV-applicatie. KKVV is een registratiesysteem beschikt over een module brandveiligheid, klachtenregistratiesysteem, een systeem van oplevering woonruimte, een huurregistratiesysteem en een informatieblok. Alle bedoeld om het huurgenot te vergroten.

De totale kosten voor deze werkzaamheden en de kosten voor het gebruik van de KKVV-applicatie bedragen éénmalig  €150,- inclusief 21% btw en worden hieronder gespecificeerd.

Applicatiekosten van het KKVV-registratiesysteem (deels door Verhome Vastgoed B.V. te voldoen aan de eigenaar van de applicatie):

– Dit zijn de kosten om gebruik te kunnen maken van de KKVV-applicatie
– Kosten om het principe van brandveiligheid uit te leggen
– Kosten om de werking van de KKVV applicatie toe te lichten; hieronder vallen onder meer de functies brandveiligheid, klachtenregistratie, opleveringsniveau woonruimte, alsmede de mogelijkheid om wachtwoorden en gegevens te wijzigen
– Kosten verstrekken voorlichtingsmateriaal.

De KKVV-app wordt gedownload bij het ondertekenen van de huurovereenkomst.

Huurder verplicht zich om mee te werken aan het gebruik van de KKVV app. Als blijkt dat een huurder, ná beëindiging van de huurovereenkomst, niet alle noodzakelijke registraties heeft uitgevoerd (eigen woonruimte en brandveiligheid), wordt €50,00 ingehouden op de retourbetaling van de betaalde borgsom.

 

 1. Kosten bij kamermutaties

Wat betaal ik als ik van kamer wissel binnen hetzelfde huis?
Doorschuiven naar een andere kamer in hetzelfde huis zal altijd in overleg gaan met de verhuurder. De kosten hiervan zijn per situatie verschillend.

Wat betaal ik als ik mijn kamer wil onderhuren?
Tijdelijk onderverhuren van jouw kamer of woning na toestemming eigenaar kost €120,- exclusief 21% btw voor registratie, het opstellen en laten tekenen van het onderhuurcontract;

Wie is aansprakelijk voor huurachterstanden bij onderhuur?
Je blijft altijd zelf verantwoordelijk voor de huurbetaling.

 

 1. Kunnen deze Algemene Voorwaarden van Verhome Verhuurmakelaars ook wijzigen?

Ja. Hoewel wij uiteraard proberen wijzigingen zoveel mogelijk te voorkomen, zijn wij te allen tijden gerechtigd deze algemene voorwaarden (gedeeltelijk) te wijzigen. De meest recente versie van onze algemene voorwaarden is altijd beschikbaar op onze website. Gewijzigde algemene voorwaarden zijn direct van toepassing.

 1. Welk recht is van toepassing?

Het Nederlands recht is van toepassing op ieder gebruik van onze website, iedere inschrijving en andere aanbieding / overeenkomst die hieruit voortvloeit. Een eventueel geschil wordt voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter. Wij kunnen de zaak voorleggen voor de bevoegde rechter in de plaats waar Verhome Verhuurmakelaars is gevestigd.

 1. Wat kun je doen als je een klacht hebt?

Heb je een klacht? Neem dan direct, maar in ieder geval zo spoedig mogelijk nadat je dit hebt geconstateerd of had kunnen constateren, contact met ons op, zodat we het kunnen bespreken. Kom je er met onze medewerker niet uit, dan kun je je klacht voorleggen aan ons hoofdkantoor:

Verhome Vastgoed.
via 
info@verhomevastgoed.nl

Reageer op dit object
Waarom Verhome?
 • Betrokken en persoonlijke aanpak
 • Duidelijk heldere afspraken
 • Bekend in de regio
 • Altijd bereikbaar
 • Hoge klantwaardering
Contact
Verhome vastgoed Emmastraat 4
6881 ST Velp
info@verhomevastgoed.nl 085-7325910